Войти

��елеграмдаги ижтимоий гуруҳда тасодифан бир қиз билан танишиб қолдим. Вилоятдан келиб университетда ўқийдиган, 21 ёшда экан. Телеграмни личкасига кириб гаплашиб, ака-сингилдек бўлиб қолдик. Ўша вақтларда машинамда кирада ишлардим, шу боис уни эрталаб факультетига олиб бориб қўйиш баҳонасида кўп бора учрашдим. Кўҳликкина, қомати расо, гўзал бир қиз эди. Рости, унга ишқибоз бўлдим. Уни ўраш учун режа тузиб юрганимда ўзи мендан қарз сўраб қолди. Суммани эшитгач, “ҳўб” дедим. Фақат биргина илтимосим борлигини билдирдим. Қўлидан келса бажонудил эканлигини билдирди. Шунда учрашишни таклиф этдим ва кечқурун учрашдик. Кафеда бирга овқатланиб чиқиб, машинада жиддий гаплашиб оладиган бўлдик. Ана шунда унга дардимни айтдим. Қиз лол бўлиб қолди.
- Наҳот анавилардака бўлсам, Нозим ака?
- Йўқ, яхши қиз бўлганингиз учун айнан сизга таклиф этдим гўзалим.
- Ахир сиз, пул эвазига номусимни сўраяпсиз.
- Йўқ-йўқ, номусингизни эмас, ечинган баданингизни кўришни истадим, холос!

Қиз жим бўлиб қолди, вақтдан фойдаланиб уни аврадим, мақтадим, қўлидан силаб ўтириб, уни эритдим. Уни авраётганимда қўлига сўраганидан кўпроқ пулни тутқаздим ва дедим:
- Мана бу пул сўраганингиздан кўпроқ, қарз эмас, сизга ҳадя. Агар йўқ демасангиз хозир квартирамга борамиз ва қоматингизни кўраман. Йўқ десангиз машинадан тушиб кетаверинг, пулимни қайтиб олмайман, сўрамайман ҳам. Сиздан тамаъ қилмайман, агар ҳафа қилган бўлсам кечиринг мени!

Қиз раҳмат айтди, хафа эмаслигини билдирди ва пулни имкони бўлиши билан қайтаришини айтиб машинадан тушди. Бир неча қадам ташлаб узоқлашди, аммо тўхтади ва қайтиб келиб машинага ўтирди.

- Олиб боринг, фақат ярим кечаси чиқариб юборманг, хозяйкам тунда киритмайди....

Машинани ўт олдириб, квартирамга қараб ҳайдадим.......


Квартирага киргач уни диванга ўтирғиздим, ўзим унинг рўпарасига, креслога ўтирдим. Қизни ҳаяжон ва ҳижолатдан чиқариш учун гапни узоқдан бошладим. Анча вақт бекорчи гаплар билан уни чалғитдим. Гап орасида у мендан, иффатини бузмаслигим ҳақида қасам олди. Бокиралигини авайлашга қасам ичдим. Шундан кейин бир баҳона топиб унинг олдига, диванга ўтирдим. Бу ўтиришимдан кейин унинг ҳуснини мақтаб, авровчи гапларга ўтдим. Қизда менга нисбатан ишонч ва ҳуркишнинг йўқолиши пайдо бўлгач, қўлини олиб силашга ўтдим. Дилрабо (қизнинг исми) ҳаяжонланди. Уни чўчитмасдан эҳтиётлик билан авраб силаб-сийпалаб, лабларидан бўса олишга паст овозда изн сўрадим. Рад этолмади, хоҳишини ҳам айтолмади, индамагани розилик аломати бўлиб, лабчаларига лабларимни босдим. Қучоғимга босиб эҳтирос билан ўпишиб, тилини сўриб ташладим. Ўзидан 15 ёш катта оилали эркакка тилини сўрдириб қўйган қиз ҳушини йўқотди. Пинжимга кириб олиб, ўпишишда роса мойил бўлди. Тилини шимиб лабларидан мулойим сўраётганимда қўлим кўкрагига борди ва бир эмчагини эздим. Дилрабо асал бир тўлғониш билан қучоғимга яна чуқурроқ кириб, ўзини менга бағишлашга интилди. Қизчанинг тоза баданидан келаётган танаси ва енгил атири ифори мени маст қилди. Елкасидаги лямкани бироз тушириб лабларимни очиқ елкасига босдим. Елкасидан ўпаётган лабларим бўйнига борганида кўзларини очолмай қолди. Нафас олишлари қизчанинг нақадар қийналаётганидан дарак берарди. Эмчагини эзишда давом этиб, бўйнидан шимиб ўпардим. Унинг бир қўли бўйнимга осилган, иккинчи қўли эмчагини эзаётган қўлим устида эди. кўзларини юмиб олганича эҳтирос оғушига чўмди. Эрталабгача вақтимиз борлиги учун шошмадим, уни жуда секин эркалаб, қалбига тўлиқ кириб бораётгандим. Эмчакларидан эзиб зериккач, учидаги нохотчасини бураб ўйнадим. Таранг эмчакнинг қўл тегмаган соскаси мени бу қилиғимга дош беролмади, қизча инграб юборди. Дилрабони шу шаклда азоблаб туриб, иккила лякасини пастга туширдим ва кўксини бироз очиб олдим. Эмчаклари орасигача ўпиб тушдим. Сўнгра кўйлаги устидан эмчагининг нохотидан охиста тишлаб ўйнадим. Қизча диванга ётиб олди ва мени ўзининг устига тортди. Дилрабонинг бундай таслим бўлгани кўриниши тирсиллаб турган асбобимни баттар диккайтириб юборди. Агар у аёл бўлганида хозирни ўзида сикиб қўярдим уни. Бокира бўлгани учун нафсимни қондиришга сабрли бўлишим шарт бўлди. Лабларим тагимда ётган қизчанинг қорнидан бироз ўтганида унинг кўйлаги иккимизга ҳалақит бера бошлади. Тиззасига етадиган этагини бироз шимариб, оппоқ сонидан шимиб ўпдим, чидолмасдан сонининг ичкарисини, чотига яқин ерини сўриб ялаб олдим. Қизча адо бўлди, ўзини менга топширишга мойил бўлди. Шунда уни аста турғаздим ва шошмасдан ечинишини сўрадим. Квартирага келишимиз шарти ҳам ўзи шу эди: Дилрабони ечинтириб яланғоч томоша қилиб олиб, сўнг тегмаслигим керак эди. Лекин иш бошқача тус олди ва қизча менга итоат этиб, устидан кўйлагини еча бошлади. У ўта эҳтиросланган, кўзлари шаҳвоний нигоҳдан ёнарди. Этагини стриптизёршаларга ўхшатиб аста кўтарди. Трусикчаси кўринар-кўринмас пастга қайтариб туширди ва эмчакларини ушлаб эзди. Жалабнамо нигоҳлари мени кўзларимга қадалган, қўллари эса билиб-билиб ишини қиларди. Бу квартирада, ярим қоронғу залда мусиқасиз сукунатда стриптиз ўйини бошланди. Дилрабо орқасини ўгириб, думбаларини ликиллатиб мени хирсимни кучайтирди. Туриб борб ликиллатаётган думбаларига олдимни тирадим ва уни орқасидан қучоқлаб олдим ҳамда бўйнига лабларимни босиб ўпдим.... қизалоқ мени ўзидан нари қилди ва кўйлаги этагини шимарди. Устидан ечиб ташлагач, лифчигини олиб ташлади. Кўз олдимда фақатгина трусикчада қолди. Уни ечишга шошилмай, ўйинга тушишда давом этди. Мен уни қип яланғоч кўриш орзусида эдим, мени қийнаб еча қолмади. Расо қомати мени жинни қилаётганини биларди. Мен ўзимни тута олмадим ва олдига тиз чўккан холатда бордим. Ликиллаётган кўтчасидан қучоқлаб олиб лабларимни трусик устидан амчасига босдим. Қиз эҳтиросли инграб юбориб тўлғониб кетди. Бир қўли бошимдан ушлаб олди, у мендан айнан шуни истаётганини қилиқлари билан билдирди. Мен эса латта бўлиб унинг трусикчасини тишладим ва пастга тортдим. Дилрабо бу ишимга қўйиб берди ва трусикчасини тиззаларигача тишлаб тортиб олиб тушдим. Сўнг қўлим билан оёқчаларидан ечиб олдим. Сонлари дўндиқ оппоқ, болдирлари ва тўпиқлари нозик қизалоқ қип яланғоч бўлди. Шаҳватим шу қадар кучайганидан унинг оёқчаси бармоқларидан ўпа кетдим. Тўпиғи ва болдирларидан ўпиб юқорилаб бордим. Тиззасидан ўпиб ўтгач сонларини ялаб кўтарила бошладим. Қиз жуда секин ликиллар, рақси ўта секси ва оҳиста эди. Сонлари ичкарисига етгач ялашим шимишим билан бирлашди. Дилрабонинг амчасидан жуда ёқимли ифор таралаётгани мени маст қилди. Қизчани шу туришида амчасини ялаб юбордим, ўзимни тўхтатолмасдан.... Қизча госпожадек тепамда туриб, амчасини шимдириб қўйди ва кайфли нигоҳлари билан менга қаради.
Диванга ётиб олганмиз, унинг оёқчалари баланд кўтарилган, сонлари орасида мени юзим..... тилим ликиллар ва иштаҳа билан унинг покиза қизлигини ялардим, ялаганим сари тўймасдим. Қўл тегмаган, кўз тушмаган бокира амининг ғунчасидан ялаб қизгинани роҳатлантирдим. Дилрабо шу қадар бокира эдики, юзаки қараганда қизлик тешиги кўримасди, жинсий лаблари билан беркитилган чиройли амча эгаси эди. Очилмаган ғунча иштаҳани янаям очиб юбориб, унинг амини сўриб ётдим. Кайф кучидан қизча тўлғонар, қичқира олмас, аммо ўта ҳансираб нафас оларди. Икки қўлимни эмчакларига чўзиб. Соскаларидан бураб ўйнаб ялаганимда инграш овозлари кучайди. Бокира тешикчасига тилимни тиққанимда қизча кучли тўлғониб. Тагимдан чиқиб кетай деди. Шунда қўлларим билан унинг сонларидан қучоқлаб олдим ва тилимни амининг тешигига ростмана ботирдим. Дилрабо даҳшат кайф қилишга ўтди, тешигидан худди асбоб киргандек тўлғониб, тилимга сиктириб ётди. Унинг инграшлари ва эротик овозларига маза қилардим. Сонларини қучоқлаган бўлсам ҳам, силаб ётардим. Гўзал сонлари мени ўзига ром этган ягона сонлар эди. орада уларни ҳам навбати билан ялаб шимдим. Қизчанинг бокира тешигидан шилимшиқ суви сизиб кела бошлади, тилим дарров таъмидан сезиб, амидан сўришга ўтдим ва компотини оғзимга йиғдим. Ёқимли нордонликдаги бироз шўр бўлган сувини севиб қолишим лозим эди. қизча нима истаётганимда билди ва нимадир қилиб сувини бироз кўпроқ келтириб берди.... тилим билан сидириб олиб, амчасини тозалаб қўйдим. бу ишга берилиб кетиб, иштаҳа билан ялаганимда Дилрабо кучли қалтираш ва тўлғониш билан кончать қилиб юборди. Бўшанаётганида мени бошимни амидан итариб ташлади ва мен уни ўз холига қўйдим. Оргазм тўлқини тарқаб бўлгач амчасини силадим ва сездимки ичидан яна оқиб келибди. Аввалги келгани тайёрловчи суви эди, буниси ишқининг шароби экан, оргазмда келган “ишқ шароби”ни ҳам ялаб олдим. Тилим билан сидириб артиб олиб, амчасини покиза холатга қайтардим. Дилрабо мендан рози бўлиб ётарди....
Ваннахонага кириб оғзимни ювиб чиқдим ва Дилрабони турғазиб яланғоч баданини роса томоша қилдим. Қизча боягидек уялмас, гўё ҳаёсини менга сотгандек бемалол эди. Кийимсиз қолган очиқ баданини менга кўз кўз қилар ва бутун зийнатларини ликиллатиб, мени хирсим учун ишлатарди. Вақти келганини билган холда мен ҳам ечиниб яланғоч бўлдим, диккайган асбобимни қондириш учун қизчани яна бир бор диванга ётқиздим. Дилрабо мойил бўлганича ётди ва унинг сонларини бирлаштирдим.
 ��илрабо мени қучоқлаб олди, шу холатда эркалашиб ётдик.
Кейин у ювингани душга кириб кетди. Ўзини жуда севадиган қиз экан, роса эринмай чўмилди. Мен 15 минутча уни кутдим, келавермагач ўзим ваннага кирдим. Кирдиму сув тагида чўмилаётган лобарга кўзим тушиб ММММ девордим. Душ остида сочлари шаршара бўлиб, қомати балиқдек ҳиром айлаётган бу қушчани яна қайта “егим” келди ва душ тагига кирдим. Сув тагида уни қучоқладим, гел билан думбалари орасини ёғладим. Қизчанинг орқа тарафидан Чот қиламан деб унга девор ушлатиб энгаштирдим. Кўтчасининг ариқчасига асбобимни солиб ишқалай бошладим. Дилрабо эса “қизлигимга эхтиёт бўларсиз жоним” деб эслатиб қўйди. Мени ҳаёлим яна бир бор бўшанишда бўлиб, ҳаёлим бузилди. Асбобимни гел билан ишқалаб қаттиқ диккайтирдим ва орқа тешигига солдим.
ААААААЙЙЙҲҲҲҲҲҲҲ......... ОООҲҲҲҲҲҲҲ СЕКИИИИННН..... ИММММММ.....
Бир қўлим белида, асбобимни головкаси орқасига ботириб, бироз оғритиб уни қийнадим, тор тешигига ботириш учун иккинчи қўлим билан асбобимни қаттиқ ушлаб олиб ишлашга ўтдим. Бокира қизнинг орқасига яқинлашиб, кирганича тиқиб уни душ тагида сикиб қўйдим. Аммо Дилрабо бу ишимга чидолмади, кўп ўтмасдан оғриётганини ёлвориб айтиб, тагимдан чиқди. Яхши қиз бўлгани учун раҳм қилдим, жалаб бўлганида оқизгунимча кўтига зўрлаб сикардим.....
Бироқ қиз мен истаётган нарсага фаҳми етди ва душ остида тиз чўкди. Аввалига асбобимни яхшилаб ювиб қўйди. Сўнгра лаблари билан эркалашни бошлаб юборди. Унинг бежирим лаблари орасига кириб-чиқаётган асбобим роса роҳатланди, бояги қаттиқлик ўрнини майин диккайиш эгаллаганди. Лаблари қанчалик юмшоқ бўлса, асбобим ўшанчалик ёқимли диккайишда бўлди. Дилрабо оғзига олаётганида кўзларини очолмай қолди. Қилаётган бу “ифлос”лиги унга қониқиш бераётгани аниқ эди. Кейинчалик унинг ўзидан буни сўраганимда, кўтига сикканимда оғриқ уни оғзига олишга ундаганлигини айтганди. Яъни, эркакдан кучни ҳис этган аёл, ўзини эркакка хорлатгиси келишини билдирганди. Унинг хозир душ тагида хорланиб оғзига олиши сабаби асли шу экан.....
Мен бироз аввал унинг чотида қандай нозик ишлаган бўлсам, Дилрабо ҳам мени асбобимга шунчалар нафис ишлади. Унинг лабларига дош беролмаган асбобим, ўзини оғиздан тортиб олгиси келмай, бўшанлиб юборди. Айни кайф зўр пайтида қўтоғим сўрилиб, қиз спермамни ютиб юбораётганини ҳис этиб турдим. Бу қадар зўр лаззатни фақат шу ишда, шу қиздан олдим. Агар хозир оғзи ўрнига амчасига сикканимда, бу гўзалдан бу қадар кайфланмасдим, деб ўйлайман. Ўта гўзал бу эркагинам оғзи билан асбобимга уланиб олиб, жонимни сўриб олгандек бўлди. Оргазм бу сафар ниҳоятда ёрқин бўлганидан, белим ростмана бўшаганини сездим. Дилрабо бу кеча ниҳоятда асал қизча бўлолди. Унинг бу қадар маҳорати борлигини мен тугур, ўзи ҳам билмас эди.......
Ваннахонадан бирга чиққанимизда у мендан ҳижолат эди. Кўзларимга қаролмади. Аммо ачишаётган орқасини силашга мажбур бўлиб, гоҳо силаб қўярди. Уни кўнглини кўтариш учун роса мақтадим ва орқаси учун узр сўрагандек бўлдим. Диванга ётқизиб силаб, оғриғи кетишига бироз ҳаракат қилдик. Ёғлаб силаб оғриғини бироз кетказдик. Бу орада секс ҳақида гаплашишга тўғри келди ва мен уни бутунлай ўзимники қилиш учун очиқчасига ўрай бошладим. Шунда Дилрабо менга ақлли гап айтди:
- Нозим ака, сизга нима керак бўлса аъло даражада бераман, қизлигимни олишингизга ҳожат йўқ, азизим. Боягидай чотим, оғзим, орқам борку, демак кўнглингизни хушлай оламан. Бокиралигим қолсин ва эримга берайлик, ишончи ошса барибир сизга қайтаман, ўша вақтда бемалол ишлатаверасиз. Унгача жоним, лабларим ва чотимдан фойдаланиб юраверинг.........

Қиз ҳақиқатда тўғри гапирди, ортиқча даҳмазага ҳожат йўқ.
Талаб қилмасамда, ўзи таклиф этган амали менга роса тўғри келиб, эрталабгача бир-биримизни орал секс билан қондирдик. Ишқимиз шу даражага етдики, қизча ўқишини битириб эрга теккунича мен унинг амлаттаси бўлиб, ялаб қондириб юрдим, у ҳам мени турлича стилда қондириб қўярди................

149

Оставить комментарий


Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте любым удобным способом, чтобы оставить комментарийuCoz