Войти

Мен огрикка чидамай йиглаб йибордим.танам пасти жонсиз нимадир узилгандай булди. Махмуд мени упиб кешир сен жонингни огритиб куйдим деб эркалата бошлади. Ярим соатша узимг келолмай ётдим. У эса мени упиб эмшавим сурирди. Амимдан оккан нарсани нима биландир сипириб олди. Кейн у огрикни огрик олади яна бир сикай курмагандай буласан деб амимга яна тикди огриб кирди айй ойижон деб йибордим яна чундай 2 марта огритти. Хам огрикли хам рохатли. Яна сикмокши эди энди чидо лмайман дедим. Хуп жоним рахмат сенга сени бошимда кутариб ёраман . Сен маликам буласан деб бусалар билан сийлади. 20дакикаша упишиб кушоклашиб ётдик. Сунг энди кийин уйинга кузатаман деди. Лекин мен трусиймни тополмадим. Билсам у амим конин сипириб ташлаб йиборган экан. Энди дукондан ишки кийим об келиб кийгазди.

487

Оставить комментарий


Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте любым удобным способом, чтобы оставить комментарийuCoz