Войти

Салом мени исмим шер 93 йилман ойлада 2 фарзандмиз мен ва опам 89 йил исми гулчехра 2009 йил дадамни уртогини углига турмушга чиккан почча 87 йил ойлада 1 та угил россияга боради хуллас узига тук ойла .
Хозир 2016 йил опамни 2 фарзанди бор каттаси 6 йошда иккинчиси 2 йош хуллас мен 2016 йил 25 майда россиядан келдим 3 ярим йилда опамлар келишди мени кургани уйда гаплашиб утирдик опам кечки пайт кетамиз деб колди ертага келамиз яна деди хоп ташлаб келаман дедим ласетти мошнам бор еди хоп кийимиизни алмаштириб олайлик деди хоп дедим опамлар бошка хонага кириб кетди мен туриб мошнани йургизиб куйдим опам кишлогимизга тушганди биз бу четида булсак опам нарги четига тушган кишлогимиз котта мошнани юргизиб булиб опа деб хонасига кирсам кийим алмаштирябди екан ялонгоч еди вийй деб чикиб кетдим опа кийиниб чикти болларини олиб мошнага утирдик бориб ташлаб келдим опамни комати кузимни олдидан кетмасди оппоккина келишган 2 та тукан булса хам унча бузилиб кетмаган уйга келиб хайол суриб йотдим опамни сикким келарди 1 июн куни опамга тел килдим жиянларимни айлантиргани олиб чикаман дедим хоп меничи деди бирга чикамизда дедим жиянларни олиб чикиб шахарга бориб айландик кечкача кеин уйга кетдик опамга тинмай тел буларди кутариб хааа айланиб юрибмиз кеин тел киламан дерди ким десам дугоналарини айтарди хуллас уйга келдик опам кайнанасига тел килиб бугун уйда колмокчидим деб рухсат суради спо булиб опамни ташки куринишидан спо если акли хушли деб уйлардим хамма хам шундай уйларди уйда опам кечга манти килди мантини йеб кучага чикдим уртогларни олдига пиво ичкани пиво ичиб утирдик кучада соат кечаси 23 :30 уйга кетдик уйга кирсам опам томоркага утиб кетябди екан туалетга борябди шекли дедимда бироз дарвоза хонани олдида турдим 5 минут кутдим келмади уйимиз кишлокни четида бизни уйни оркасида котта арик утган арик билан уйимизни уртасида 2 метир жой бор биз тол екиб ташлаганмиз мол хал чикани ешикча куйиб куйган едик хуллас далада биров утса хечким бизни деворни курмасди толлар билан деворни орасида 1 метирча жой бор узун хуллас опам келмади мен секин хожатга борсам хожат хонада опам йук дала томондаги ешикка карасам очик секин ешик томонга якинлашдим имм оххх деган овозлар чикябди бироз турдим ешикни ортида опам оххх аййй деб кайф киларди секин ешикдан чиктим ешик котта очик еди ой ойдин еди карасам опамни кип ялонгоч килиб деворни ушлатиб оркасидан сикябди екан иккаласи хам кип ялонгоч еди жоним чикиб кетди опам новча у пасрок буйли еди мендан 2 метир нарида сикшябди шундай йугриб бориб у болани чотига тепдим опамни чотигахам утиб кетди шекли икаласи хам аййдод деб бакрворди у болага карасам опамни синифдоши жамшид еди опам чотини ушлаб утирволди ужамшид йотволди вайбладд деб кутогини ушлаб йотарди мен айамасдан тепиб устига утириб бошига уриб амини чикариб ташладим вай биладд деб бакрарди вайдод дерди ичига тепиб езиб ташладим опам ялонгоч йиглаб утирарди жамшид узича олипта еди сочларини устириб юрарди сочидан ушлаб тур дедим тогриси мени якин ярмимча келарди мен спорт билан шугланардим жамшидни сочидан бир кулим билантортиб тургаздимда яна ташагига тепиб вайдод деди кечир ука деб бакрарди булди бошка кемиман дерди сочидан ушлаб башарасига тепардим хуморимдан чикиб тепиб устига утириб урардим башараси йориб ташладим хуллас амини чикариб ташладим ташагига тепиб дабба килиб ташлади йукол нахуй хозир ултириб ташлиман дедим ялонгоч айоги чалкашиб кетайотганди яна чотига оркасидан тепдим югир дедим арикда куприк бор еди сувдан ут дедим сувга сакраб утиб кетди куприкдан утдимда йугир деб кувдим йугриб кетди кайтиб келдим опам ялонгоч нима килишини билмай утирарди опамни кулидан ушлаб тургиздимда ялонгоч кутини кулим билан силаб кокиб куйдим мени кутогим туриб хирсим уйгониб кетди опамни хиди бошкача едикулини ушлаб кийин дедим ука хечкимга айтма илтимос шарманда буламан илтимос ука деб ялинишди мен секин кучокладим опамни белидан ушл

Мен опамни кулини ушлаб кайириб оркага угирдимда кутини узимга тортиб шимимни бир кулим билан йечиб таранг 21 см семуз кутогимни опамни оркасидан амига тикиб сикишни бошладим опам иммм оххх деб юборди мен сикишни бошладим секин кулини куйиб юбордим опам кулини деворга куйиб олди оххх имм деб кайифга тушди сочлари коп кора узун еди кутига тушиб турарди сочини ушлаб тортиб сикишни бошладим чап кулим билан сочини ураб унг кулим билан кутига шаппатлаб сикардим опам оххх иммм деб кайф киларди маззза еди 10 минут битта усулда сикиб амини ичига бушанвордим кеин кутогимни сугриб опамни узимга каратиб лабидан упиб емчакларини езишни бошладим бироздан кеин опам куйиб юбор деди ха деб куйиб юборгандим утириб олиб амига кулини тикиб спермани амидан олиб ташларди сийиб ташлашим керак деди хаа десам ичимга бушанмаслигинг кераг еди ушлаб колсам нима булади деди арикка тушиб юв дедим ке ушлаб тур деди арикни четига тушиб амини ювиб йотганди оркасидан итариб юбордимда узим хам сакраб тушиб арикни ичида кучоглаб олдимда упишишни бошладик кутогим кимирлашни бошлаганди опам ооо калласи кутарилябдими деди ха хозир бассенинга калла ташлайди дедим жинни деди упишиб турдик опам кули билан кутогимни ушлаб олиб укалашни бошлади мен кутоглаб кутини гижимлаб уртанчи бармогимни кутини тешигига тикиб упардим опам порна актирисалларга ухшаб упишарди мен билан кайиф еди кутогим срази турди опамни сувни ичида сикишни бошладим битта ойогини кутариб олиб кучоклаб амига сикишни бошладим опам оххх имм дерди енди бемалол опам сиктирарди узини буш куйганди опам иккала кули билан буйнимга осилиб олганди емчаклари кукрагимга тегиб кайф берарди 5 6 минут сикандим опам совкатим деди сувдан чикиб опамни кутариб олдим 65 кило екан опам буйнимдан махкам кучоглаб белимдан ойокларини утказиб кисиб олганди мен опамни сонидан ушлаб сикардим огр екан опам 3 4 минут сикиб пастга туширдимда ракимга куйиб сикишни бошладим опам 2 мартта бушаниб юборди меники кела бошлаганди опамни тезлашиб сикишни бошладим опам охохох имм деб бакрарди мен тезлашиб кутига шаппалаб сикардим опам оххх имм аййй аайй деб бакрарди опам мендан олдин бушанворди мен опамни амидан кутогимни сугрдимда кутини устига бушанвордим опамни утиргизиб огзинга олиб суриб ташла дедим хоп жоним деб тиззалаб утириб ташлаб булган кутогимни суриб ташлади кеин арикка тушиб чумилиб жамжидни телфони хам колиб кетган еди телини олиб кийимларини арикка окизиб юбордимда уйга кириб кетдик опамни кучоглаб хонамга олиб кирдим бир кишилик жойда икаламиз гаплашиб йотдик опам жамшит билан олдиндан гаплашиб юрарди жамшит совчи куйганда дадам бермаганди опам хам севарди мактаб пайитидан севишиб кунда уша ерда сикишган екан ерга теккандан кеин качон опам уйга йотгани келса 1 ойда 1 сикишган екан шу кутга шунчадан бери сиктириб юрибсанми десам жамшид мени кузимни очган севаман жамшидни деди ерталабгача упишмб кучоглашиб гаплашиб йотдик ерталаб айам туриб чиканда опам узини хонасига кириб кетди бироз ухлаб туриб обще уйга кирсам опам столда утирибди екан узи айамлар кани десам бозорга кетди хаммаси деди узинг колдингми дедим ха хозир кетаман жийанларингни олиб бориб ташлайсан деди хоп асалим деб йонига бориб кучоглаб упиб упиша бошладик куйлак лозимда еди куйлагини кутармокчи едим йечинтирмай куйовир деди ке деб иштонини тушириб тункайиб туриб берди тухта дедим тиззалаб утиргиздим огзига сикишни бошладим гик гик гик дегизиб 21 см кутогимни охригача огзига тикиб сикишни бошладим кутогим таранг турганди огзидан сугриб кулимга туфлаб амига суртиб кутогимни амига тикдимда белидан ушлаб сикишни бошладим опам оххх иммм деб бошини кутариб оларди шакилатиб сикардим кутига шаппатлаб урардим 10 минут сиктим опам 2 3 мартта бушаниб юборди меники келмасди амидан сугриб кутига тикиб юбордим опам ойй иммм охххх деб юборди йокарди опамга кутига сиктириш йокарди кутогимни кутига охригача тикардим 5 минут сиктим меники кела бошлади кутига тезз сикиб кetim

Опам иштонини кийиб бупти кетишим керак деди ха жамшит чакрябдими дедим ха деди кеин мен опамни кучоглаб асалим кеб тургун дедим хоп сен хам бориб туровр деди жамшид бориб турорсин дедим келатда деди чакриб курчи енди скаладимикан дедим сикади деди курамизда дедим бупти жоним деб лабимдан упиб кетди хоп дедим дадамлар келди жийанларни кечки пайт уйига олиб бориб ташладим опам кузатгани чикиб мошнага утирди бироз упишиб утирдик кеин бупти кетаман дедим опам тушди мошинадан мен уйга кетдим 1 соатлардан кеин опам тел килиб кайтасан деди уйдаман дедим ха нима килябсан деди кутогимни уйнаб йотибман дедим жинни деди ану кутогинг котта екан ааа деди енди сездингми дедим ха хозир йотиб еслаб йотиб сенга тел килдим деди ха жамшитдикидан анча катта екан деди ха айтгандай жамшитга тел килай хозир тухтаб тур дедида телни учириб куйди бироздан кеин тел килсам ожданя деди яна бироздан кеин тел килсам хаа деди ха жамшид нима деди десам хозир ярим соат да келаркан сен тезрок кел деди кутдан кутилай днди ха севардингу десам енди сени севаман деди поччангни умри россияда утябди кемиди мен унга елангунча жамшитга сиктирганим яхши деди енди сен келдинг жамшидга хам дам деди ке тезрок колганини уйда йотиб гаплашамиз деди хоп деб йугириб уйдан чикиб кетдим опамни уйигача югириб бордим уйини йонида тел килдим опамга ало деди келдим десам орка деразадан ошиб кир деди кайта у десам ораликдан кирасан деди кушнисини пасрок девори билан опамларни уйини орасида 1 ярим метир очик жой бор уша очик томонга караган опамларни деразаси бор екан мен у томонга ваше утмагандим девордан ошиб тушдимда деразасига бордим такилатовдим опам очти деразадан ошиб кирдим кучоглашиб упишиб туровдик жамшид тел килиб колди ало ха келовр кутябман деди деразани очти деразадан ошиб тушиб кучоглашди свет учик еди опам жамшитни ташагини гижимлаб олди оййй огрябди узи зурга юрибман деди хотининга нима дединг кучада уршиб келдим дедим деди нега келдинг зурга юрган булсанг мени кийнаб сикидигон одам керак жоним деди асалим сен чакирсанг улидигон булсам хам келаман деди ха жоним йечин деди опам жамшидга йечинди опамни диванга йоткизовди светни йоктимда расимга олиб ташладим кеин яна светни учириб жамшидни ушлаб уриб тепишни бошладим полни амини чикариб ташладим вайдод деб бакрарди учир деб тепиб ташагига тепиб езиб ташладим гул пичогни олиб кел дедим гул хазлашябди деб уйлаб йугириб дализдан олиб келди пичогни буйнига тираб ултирвораман кут яна курсам деганмидим кеча дедим хаа шартта кулогини учини кесиб ташладим вайдод деди хозир буйнингни узаман учир йукол дедим деразадан сакраб кочиб кетди кулогини озгинасини узиб олдим кеин узим хам йечиниб опам билан спалнига йотдим ойнани беркитиб куйиб сикишиб упишиб йотдик ерталабгача сикишиб чиктик диванда ялонгоч ухлаворибман тонг отганда опам уйготмабди уйида антена чикмасди абетгача ухлабман опамни спалнисидан яхшиям жиянларис хам кирмабди опам абетда йотгани кириб жоним турдингми деди ха дедим ялонгоч булиб йечиниб устимга утириб амини кутогимга ишкалаб кутогимни тургизиб утириб туриб узи сикарди мени опам бир рес бушаниб йонимга йотиб олди ха асалим нима булди десам менга йетади деди кеин мен устига чикиб чотига кириб сикишни бошладим тарсиллатиб сикиб ойокларини кутариб сикардим 10 минут сикиб корнига бушанвордимда йонига йотиб олдим опам жоним жамшит телфон килди мени куркитябди деди нима деди десам сен мени чакриб уканга ушлаб бердингми мен сени шармандангни чикараман деябди деди урнимдан туриб кийиниб тогри жамшитникига бордим кийимларини сумкага солиб телфонини хам олиб бордимда кулогини колганини хам олиб бордимда уйини чакирдим жамшитни хотини чикиб келди узи какрас еди узи хотинини олдига боргандим хотини опамданам асал еди салафандаги нарсаларни бердимда кулогини румолчамга ураб олгандим уни хам бердимда агар яна кузимга куринса кеинги сафар калласини олиб келишимга тогри келпди дедим телфони хам менда узи олади дедим нима бу деди узидан

262

Оставить комментарий


Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте любым удобным способом, чтобы оставить комментарийuCoz